Naša spoločnosť vznikla v roku 1994. Začínali sme servisom písacích stroj, tlačiarní, analógových kopírovacích strojov a predajom kancelárskej techniky. V roku 1999 sme začali s renováciou tonerov a ich následným predajom. V súčastnosti ponúkame okrem servisu a predaja kancelárskej techniky aj komplexné služby v oblasti IT, cez poradenstvo, inštalácie a konfigurácie PC a serverov. Snažíme sa každému pomáhať. Prinášme aktuálne a moderné technológie, ktoré uľahčujú čas a zrýchlujú efetktivitu. V našej rodinnej firme nám záleží na tvojcih názoroch, snažíme sa byť k tebe priateľský a ústretový. Sme pohotoví, flexibilní. Na problémy sa snažíme reagovať v čo najkratšom čase. Aj preto sa firma stále rozvíja a napredujeme deň za dňom. Naša dlhodobá vízia je založená na čestnom a férovom podnikaní.