Opäť sme získali pečať spoľahlivosti pre rok 2018

 


Opäť sme získali Pečať spoľahlivosti pre rok 2018 a obhájili sme tak Pečať z minulého roka, ktorú udeľuje Národné informačné stredisko Slovenskej republiky.

A taktiež sme získali 100 bodov z možných 100, čo znamená maximálnu spokojnosť spolupráce s Vami ako s firmou. „Hodnotenie 100% spoľahlivý partner predstavuje 100% spokojnosť vašich obstarávateľov a poukazuje na vašu serióznosť a odbornosť.“

Ďakujeme všetkým našim klientom a zákazníkom. Naďalej sa budeme snažiť udržiavať dôveru a čestnosť voči našim zákazníkom a klientom.