Získali sme Pečať Spoľahlivosti pre rok 2017


Získali sme Pečať spoľahlivosti pre rok 2017, ktorú udelilo Národné informačné stredisko Slovenskej republiky.

Z priloženého listu citujeme: „ Naše stredisko tieto hodnotenia spracováva a patríte medzi firmy, ktoré boli od verejných obstarávateľov hodnotené ako 100% spoľahlivý obchodný partner, a dostali ste od nich 100 bodov zo 100, čo znamená maximálnu spokojnosť spolupráce s Vami ako s firmou. Hodnotenie 100% spoľahlivý partner predstavuje 100% spokojnosť vašich obstarávateľov a poukazuje na vašu serióznosť a odbornosť. “

Zo získaného certifikátu máme veľkú radosť. Zaväzuje nás a zároveň motivuje k ešte lepším výsledkom. Naďalej sa budeme snažiť udržiavať dôveru a čestnosť voči našim zákazníkom a klientom.